3,5 TL'ye Onur Air Nitelikli Bilet Uygulaması

Tarih: 01 Ağustos 2009

İnsanlık hali;
Uçağınızın kalkış saatine yetişemeyip uçuşunuzu kaçırabilirsiniz...*

Belli mi olur; 
Hastalığı var *, beteri var! Siz veya ailenizden birinin * karşılaşacağı 
böyle bir olay nedeniyle uçuşunuzu iptal etmek zorunda kalabilirsiniz...

Olmaz ya; 
Uçağınız rötar yapabilir *, tarifeli seferiniz iptal edilir* veya uçağınız başka havalimanına inmek zorunda kalabilir *...

Artık, sadece 3,5 TL'ye satın alacağınız "Nitelikli Bilet Uygulaması" ile bunların hiçbirini 
dert etmeyeceksiniz.


* Taşıma sözleşmesindeki şartlar uygulanır.

NİTELİKLİ BİLET UYGULAMASI

NİTELİKLİ BİLET UYGULAMA HALLERİ

YOLCU HAKLARI

Yolcu Tarafından Tarifeli Uçuşun Kaçırılması

Bilet bedeli iadesi

Yolcu Tarafından Uçuşun İptal Edilmesi

Bilet bedeli iadesi

Havayolu şirketi tarafından tarifeli seferin iptal edilmesi

Bilet iadesi ve 150 TL tazminat

Tarifeli seferin gecikmesi (Rötar)

Saat başına 50 TL tazminat

Uçağın başka havalimanına inmesi

50 TL tazminat

 

(Avrupa Birliği 2004/261no.lu Uçuşlarda İptal, Gecikme veya Binişin Reddi Halinde Yolculara Uygulanması Gereken Kurallarla İlgili Tüzüğe paralel olarak hazırlanmıştır.)


Not: 
"Onur Air Nitelikli Bilet Uygulaması" kapsamındaki şartlar ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen sözleşmeyi okuyunuz.

ONUR AIR NİTELİKLİ BİLET UYGULAMASI TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARI

Nitelikli Bilet Uygulaması'nın Kapsamı:

Madde-1

İşbu Nitelikli Bilet Uygulaması, Onur İletişim Yayıncılık Reklam Medya Hizmetleri A.Ş. tarafından Onur Air Taşımacılık A.Ş. yolcularına özel olarak hazırlanmıştır. Bu taşıma sözleşmesinde anılan Nitelikli Bilet Uygulaması hizmeti, bedelinin ödenmesi karşılığında ve bu Nitelikli Bilet Uygulaması'nın taşıma sözleşme şartlarına uyulmak kaydıyla Başvuru Formu'nda adı geçen Yolcu (Yolcular) için sadece Onur Air Taşımacılık A.Ş. internet sitesinden (www.onurair.com.tr),  Onur Air Taşımacılık A.Ş. çağrı merkezinden (0212 444 66 87) veya Onur Air Taşımacılık A.Ş. acentelerinden yurtiçi uçak bileti beraberinde ya da isteğe bağlı olarak ayrıca satın alındığında sağlanmaktadır.

Nitelikli Bilet Uygulaması Yolcu tarafından tarifeli uçuşun kaçırılması, Yolcu tarafından uçuşun iptal edilmesi, Havayolu şirketi tarafından tarifeli seferin iptal edilmesi, Tarifeli seferin gecikmesi (Rötar) ve Uçağın başka havalimanına inmesi konularını kapsamaktadır. Nitelikli Bilet Uygulaması geçerlilik süresince meydana gelen sözkonusu sorunlar sonrasında taşıma sözleşmesinde belirtilen hakları sağlar. 

Nitelikli Bilet Uygulaması'nın Süresi: 

Madde-2 

Nitelikli Bilet Uygulaması'nın süresi bedelinin ödenip Onur Air satış sisteminden satın alındığı tarih ve saatte başlayıp yolculuk edilecek uçağın;

 1. varış havalimanına inildiği anda
 2. varış havalimanı yerine başka havalimanına indiği veya havadayken kalkış meydanına geri döndüğü durumlarda yolcunun aynı uçuşu tekrar gerçekleştirmek istemediği anda
 3. seferi havayolu şirketi tarafından iptal edildiği anda sona erer.

Müşteri Şikayet ve Koordinasyon Merkezi ve sorularınız için:

Madde-3
 
Tire Medya İletişim 
Nitelikli Bilet Uygulaması Müşteri Şikayet ve Koordinasyon Merkezi:

+90 212 221 66 52 (Pbx) 
E-mail : info@tireiletisim.com

 

Nitelikli Bilet Uygulaması'nın İptali: 

Madde-4

Nitelikli Bilet Uygulaması'nın ödemesi yapıldıktan sonra iptal ve para iadesi yapılamamaktadır.

Tanımlar:

Madde-5


Şirket:
Nitelikli Bilet Uygulaması hizmetini veren Onur İletişim Yayıncılık Reklam Medya Hizmetleri A.Ş.'dir. 

Müşteri Şikayet ve Koordinasyon Merkezi: Tire Medya İletişim'dir. 
Tarifeli Havayolu: Onur Air Taşımacılık A.Ş.'dir.
Nitelikli Bilet Uygulaması'na Sahip Yolcu: Nitelikli Bilet Uygulaması, kendisi veya kendisi adına başkası tarafından Onur Air Taşımacılık A.Ş. internet sitesinden (www.onurair.com.tr),  Onur Air Taşımacılık A.Ş. çağrı merkezinden (0212 444 66 87) veya Onur Air Taşımacılık A.Ş. acentelerinden yurtiçi uçak bileti beraberinde ya da isteğe bağlı olarak bedeli ödenip satın alınan ve ikametgahı Türkiye'de olan kişidir. 
Coğrafi Sınır : Onur Air Taşımacılık A.Ş. internet sitesinden (www.onurair.com.tr),  Onur Air Taşımacılık A.Ş. çağrı merkezinden (0212 444 66 87) veya Onur Air Taşımacılık A.Ş. acentelerinden uçak bileti beraberinde ya da isteğe bağlı olarak satın alınan işbu Nitelikli Bilet Uygulaması sadece tarifeli uçuşlar ile sınırlıdır.
Toplu Taşıma Aracı : Geçerli bir lisans ile yolcu taşımak üzere çalışan herhangi bir kara, deniz ya da hava taşıyıcısı ve ara taşıyıcılar anlamına gelmektedir.
Uçuş Tarihi : Hava taşıması için satın alınan havayoluna ait uçak bileti üzerinde belirtilen uçuş tarihi anlamına gelmektedir.
Kalkış Saati : Hava taşıması için satın alınan havayoluna ait uçak bileti üzerinde belirtilen kalkış saati anlamına gelmektedir.
Kalkış Havalimanı: Hava taşıması için satın alınan havayoluna ait uçak bileti üzerinde belirtilen kalkış havalimanı anlamına gelmektedir.
Varış Saati : Hava taşıması için satın alınan havayoluna ait uçak bileti üzerinde belirtilen varış saati anlamına gelmektedir.
Varış Havalimanı: Hava taşıması için satın alınan havayoluna ait uçak bileti üzerinde belirtilen varış havalimanı anlamına gelmektedir.
Hastane : Aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:
a. Geçerli bir lisansı bulunan kuruluş (eğer kanunlarca böyle isteniyorsa),
b. Öncelikle hasta ya da yaralı kişilerin bakım ve tedavisi ile uğraşan bir kuruluş,
c. Her zaman bir ya da daha fazla doktoru bulunan kuruluş,
d. 24 saat bakım hizmeti veren ve her zaman nöbette kalan en az bir profesyonel hasta bakıcısı
bulunan kuruluş,
e. Ya kendi tesislerinde ya da önceden düzenlenmiş bir şekilde hastaneye sağlanan tesislerde
teşhis ve cerrahi olanakları bulunan kuruluş,
f. Arızi durumlar haricinde, yaşlılar için açılmış bir klinik ya da bakımevi olmayan ya da uyuşturucu ve/veya alkol tedavi merkezi olmayan bir kuruluş.
Ekipman Arızası : Toplu taşıma aracının ekipmanlarında önceden bilinmeyen ani bir arızanın normal hava taşıması ulaşımınıi geciktirmesi durumu.
1. Derece Aile Yakını : Yolcunun Türkiye' de ikamet eden resmi eşi, öz anne, baba, kardeş ve
çocuklarıdır.
Kötü Hava : Havayoluna ait uçağın programlanmış varış ve hareket saatini geciktiren havacılıkla ilgili kuruluş tarafından onaylanmış kötü hava koşulları.
Yaralanma: Tamamen ve doğrudan doğruya; Nitelikli Bilet Uygulaması Dönemi içinde kazalardan, cebri hareketlerden, harici etkilerden ve gözle görülür davranışlardan kaynaklanan bedensel yaralanmalar.
Hastalık: Bu Nitelikli Bilet Uygulaması yürürlükte iken ortaya çıkan ve hastanede görevli bir doktor tarafından teşhisi konulan bir hastalık anlamına gelmektedir.
Doktor: Diploması olan ve Diploma şartlarına göre hareket edip hastanede görev yapan hekim anlamına gelmektedir.
Bakımı yapan doktor, tedavisini yaptığı yolcunun eşi, çocukları, kardeşleri veya anne ile babası
olamaz.
Grev: İşçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin
niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla aralarında anlaşarak veyahut bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmalarına grev denilir.
Hava Taşıması: Havayolu şirketi tarafından düzenlenen uçak seferidir. 
Ulaşımın Engellenmesi : Nitelikli Bilet Uygulaması süresi içerisinde yolcunun ya da 1.ci derece aile yakınının ulaşımını engelleyecek biçimde herhangi bir hastalık, yaralanma ya da ölümü ile ilgili olarak, ulaşımın iptal etmesini gerekli kılan duruma ispat teşkil edecek tıbbi doktor raporu beraberinde ortaya çıkan hava taşımasının iptali durumudur.
Kaza: Nitelikli Bilet Uygulaması süresi içerisinde, harici, aşırı ve açıkça görülür bir şekilde, Yolcunun maruz kaldığı ani, öngörülemeyen, kontrol edilemeyen ve beklenmedik fiziksel bir olay anlamına gelir.
Yaş : Gerçek doğum tarihi ne olursa olsun, yolcunun nüfus kaydı, pasaport gibi resmi belgelerinde yer alan doğum tarihi üzerinden hesaplanan yaşı anlamına gelir.
Hak Sahibi Kişiler : Yolcunun veraset ilamında yer alacak kişi/kişiler anlamına gelir.
Eş : Resmi kadın eş ya da erkek koca anlamına gelir.

Nitelikli Bilet Alan Yolcunun Hakları

Madde-6
A. Tarifeli seferin gecikmesi (Rötar)
Ulaşımın sağlandığı tarifeli yurtiçi uçak seferi, satın aldığınız biletin üzerinde belirtilen kalkış saatinden itibaren havayolu şirketi kaynaklı olarak 4 saat veya daha fazla gecikirse (rötar) Madde-6-F'de belirtilen bedel kadar yolcuya tazminat ödemesi yapılacaktır.

B. Havayolu şirketi tarafından tarifeli seferin iptal edilmesi
Ulaşımın sağlandığı tarifeli yurtiçi uçak seferi, havayolu şirketi tarafından satın aldığınız biletin üzerinde belirtilen kalkış saatinden 12 saatten daha az kalan bir süre içerisinde iptal edilirse aşağıda belirtilen istisna dışında Madde-6-F'de belirtilen bedel kadar size tazminat ödemesi yapılacaktır. Ayrıca bilet iadesi sağlanacaktır.
İstisnalar: 
a. Kötü hava koşulları nedeniyle seferin iptal edilmesi

C. Uçağın başka havalimanına inmesi 
Tarifeli seferinizde ulaşımın sağlandığı uçak, satın aldığınız biletinizin üzerinde belirtilen varış havalimanı yerine başka bir havalimanına inerse veya varış havalimanına inmeden kalkış havalimanına geri dönerse aşağıda belirtilen istisnalar dışında Madde-6-F'de belirtilen bedel kadar size tazminat ödemesi yapılacaktır. Ayrıca son varış noktasına kadar ücretsiz taşıma sağlanacaktır.
İstisnalar:

 1. Havayolunun yolcuyu 4 saat içerisinde aynı veya başka bir uçakla bileti üzerinde yazan varış havalimanına ulaştırması
 2. Havayolunun varış havalimanına inemeyerek kalkış havalimanına dönmesinden dolayı yolcuya bilet parasının tamamını geri ödemesi veya başka bir bilet hakkı sunması
 3. Kötü hava koşulları nedeniyle varış havalimanına inilememesi

D. Yolcu Tarafından Tarifeli Uçuşun Kaçırılması
Yolcu aşağıdaki belirtilen nedenlerden dolayı ulaşımını gerçekleştireceği kalkış havalimanına gecikir ve uçuşunu kaçırırsa uçağın kalkış saatine en geç 45 dakika kalana kadar havayolu şirketini arayıp uçuşunu iptal ettirdiği veya uçuş tarihini değiştirdiği takdirde havayolu bilet koşulları incelenecek ve oluşan maddi kayıp için Madde-6-F'de belirtilen bedel kadar ödeme yapılacak ve bilet bedeli iadesi sağlanacaktır. 
a.Yolcunun uçuşa giderken kişisel aracıyla veya yolcu adına kiralanmış bir araç ile geçireceği bir trafik kazası nedeniyle satın aldığı biletinizin üzerinde belirtilen kalkış havalimanına gecikmesi ve uçuşunu kaçırması durumunda. 
b. Toplu Taşıma Araçlarında yaşanan grev nedeniyle oluşabilecek gecikme durumunda. 
İstisnalar:
Toplu Taşıma Araçlarında kamuoyuna önceden bildirilmiş bir grev sonucu oluşacak gecikmeler 

E. Yolcu Tarafından Uçuşun İptal Edilmesi
Yolcu Nitelikli Bilet Uygulaması süresi içerisinde kendisinin, Türkiye'de ikamet eden resmi eşinin, öz anne-baba, kardeş veya çocuklarının satın alınan biletin faturasının üzerinde belirtilen kalkış saatine kadar devam eden ve doktor tarafından hastaneden alınan bir resmi rapor ile belgelenmiş olması kaydı ile uçuşa engel hali oluşması, yaralanması veya 1.ci derecede yakınlarının vefatı nedeniyle oluşan maddi kayıp için Madde-6-F'de belirtildiği şekilde bilet bedel iadesi yapılacaktır. Eğer yolcu Nitelikli Bilet Uygulaması süresi içerisinde vefat ederse bilet bedelinin tamamı talep halinde varislerine ödenir.

F. NİTELİKLİ BİLET UYGULAMASI

NİTELİKLİ BİLET UYGULAMA HALLERİ

YOLCU HAKLARI

Yolcu Tarafından Tarifeli Uçuşun Kaçırılması

Bilet bedeli iadesi

Yolcu Tarafından Uçuşun İptal Edilmesi

Bilet bedeli iadesi

Havayolu şirketi tarafından tarifeli seferin iptal edilmesi

Bilet iadesi ve 150 TL tazminat

Tarifeli seferin gecikmesi (Rötar)

Saat başına 50 TL tazminat

Uçağın başka havalimanına inmesi

50 TL tazminat

 

Nitelikli Bilet Uygulaması Şartları:
Madde-7
A. Genel Şartlar:

 1. Herhangi bir talep halinde şirketin sorumluluğu ile yolcunun tazminat talep hakkı bu sözleşmenin koşullarına uymalarına bağlıdır.
 2. Yolcunun zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alması gerekir.
 3. Bu sözleşme kapsamındaki talebi için Yolcu durumu Müşteri Şikayet ve Koordinasyon Merkezi"ne en kısa zamanda bildirir.
 4. Yolcu Şirket'e hizmetin tam olarak verilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri (TC kimlik numarası, hastane raporu, kaza raporu, araç kiralama sözleşmesi, reçeteler, medikal tetkik raporları, makbuzlar, faturalar vb.) temin eder.
 5. Yolcu satın aldığı ulaşımın uçuş tarihini Madde-6'da belirtilen koşulların dışındaki bir nedenle değiştirirse veya uçuş tarihini açığa alırsa satın alınan Nitelikli Bilet Uygulaması'nın hakları yeni uçuş için geçerli olacaktır.
 6. İşbu sözleşmedeki Madde-6-D ve Madde-6-E'de belirtilen şartların oluşmasından dolayı tazminat hakkı oluşursa ve yolcu uçuşunu iptal ettirmek yerine tarihini değiştirirse veya uçuş tarihini açığa alırsa Nitelikli Bilet Uygulaması hakları sadece ilk uçuş için yürürlüktedir, yeni uçuş için haklar geçerliliğini yitirir.
 7. Yolcu, Nitelikli Bilet Uygulaması kapsamında tazminat için talepte bulunduğunda tazminat hakkının oluştuğunu ispatlamak için havayolu şirketi Onur Air'in kayıtları esas alınacaktır.
 8. Gerçekleşen zarar sonrası Yolcunun en kısa sürede hakkını alabilmesi için ilgili uçuşun tarifede belirtildiği kalkış saatinden sonra uçuşu takip eden üç iş günü içerisinde Yolcunun Madde-3'te iletişim bilgileri yer alan Müşteri Şikayet ve Koordinasyon Merkezi'ne orijinal belgeleri eksiksiz olarak iletmiş olması gerekmektedir.
 9. Nitelikli Bilet Uygulaması kapsamında tazminat hakkı oluşması halinde aile olsun ya da olmasın birlikte Hava Taşıma Ulaşımını gerçekleştiren tüm yolcuların durumu yukarıdaki maddeler uyarınca tek tek ve birbirinden bağımsız olarak değerlendirilecektir.
 10. Birlikte yolculuk eden her yolcunun Nitelikli Bilet Uygulaması haklarından faydalanabilmesi için her bireyin ayrı ayrı Nitelikli Bilet Uygulaması'nı satın almış olması gerekmektedir.
 11. Yolcu biletini gidiş-dönüş alması halinde dahi Nitelikli Bilet Uygulaması her uçuş için ayrı ayrı değerlendirilir ve fiyatlandırılır.

B.Mücbir sebepler: 
Dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek olaylar ve tazminat talepleri bu Nitelikli Bilet Uygulaması kapsamı dışındadır.
a. Bu Nitelikli Bilet Uygulaması kapsamında talepte bulunan Yolcunun hileli hareketleri,
b. Sel, seylap, deprem, volkanik patlamalar, heyelan ve fırtına gibi doğal afetler sonucu ortaya çıkan zararlar,
c. Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,
d. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,
e. Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
f. Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
g. Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, yolcunun kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
h. Yolcunun kasıtlı hareketleri,
i. Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler, uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
j. Nitelikli Bilet Uygulaması'nın geçerlilik süresince, Nitelikli Bilet Uygulaması başlangıç tarihinden önce var olduğu, yetkili bir doktor tarafından tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,

Ortak Hükümler
Madde-8
Geçerlilik: Nitelikli Bilet Uygulaması'nın bedelinin ödenmesiyle geçerlilik kazanır.
Bütünlük: Bu sözleşmedeki hiçbir değişiklik, Şirket tarafından onaylanmadıkça ve bu sözleşme üzerinde belirtilmedikçe geçerli olmayacaktır. Hiçbir kimsenin bu sözleşmeyi değiştirme ya da hükümlerinden herhangi birisinden feragat etme hakkı yoktur.
Yürürlük Tarihi: Satın alının uçak bileti üzerindeki uçuş tarihi olarak belirtilen tarihtir. 
İtiraz: Şirket yolcunun beyanına göre hareket etmektedir. Yolcunun  eksik veya gerçeğe aykırı beyanına dayanılarak bir tazminat talebinde bulunursa, Şirket sorumluluğu yerine getirmekten imtina edebilir.
Nitelikli Bilet Uygulaması'nın Sona Ermesi: Madde-2'de belirtilen durumlarda ve / veya aşağıdakilerden en erken olanında sona erer:
a. Yolcu Nitelikli Bilet Uygulaması'nın bedelinin tamamını ödemez ise, Şirketin sorumluluğu başlamaz,
b. Yolcunun hava taşımasının sona ermesinde veya satın alınan biletin üzerinde yazılı bulunan Nitelikli Bilet Uygulaması dönemi bitiş tarihinde.
Maddi Tazminat İhbarı : Yolcunun hak talebi Şirkete olayın meydana gelmesinden sonra en geç 3 iş günü içinde iletilmelidir. Ayrıca yolcu;
a. Müşteri Şikayet ve Koordinasyon Merkezi'ne ilk fırsatta ihbarda bulunmak,
b. Kaza sonrasında en kısa sürede polise ya da diğer makamlara bilgi vermek ve gerekli belgeleri tanzim ettirmek zorundadır.
Vefat sonrası hak oluşması durumunda  en geç 3 iş günü içerisinde Müşteri Şikayet ve Koordinasyon Merkezi'ne talebini iletmesi gerekmektedir.
Bedel İadesi ya da Tazminatın Ödenme Zamanı : Talebi kanıtlayan tüm bilgi ve belgelerin Şirkete teslim edilmesini müteakip hak edenlere azami 30 iş günü içinde bedel iadesi ya da tazminat ödemesi yapılacaktır.
Hak Sahibi : Belli bir lehdar atayan yazılı talep alınmadıkça, hak sahibi yolcudur. Ölümü halinde hak sahipliği kanuni varislerine devrolunur. 
Talep / Dava Hakkı : Bu başvuru formunda Yolcudan ya da Yolcu tarafınızdan vekil tayin
edilen(ler)den başka hiç kimse talepte bulunamaz ve bu başvuru formu altında Şirketi dava edemez.

Tebliğ ve İhbarlar:

Madde 9

Hak sahibi yolcu bildirimlerini Müşteri Şikayet ve Koordinasyon Merkezi'nin Madde-3'te belirtilen adresine noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapar.
Müşteri Şikayet ve Koordinasyon Merkezi de bildirimlerini yolcunun başvuru formunda gösterilen adresine veya bu adres değişmişse son bildirilen adresine aynı surette yapar.
Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.

Yetkili Mahkeme:
Madde 10
Sözleşmenin yorum ve uygulamasından kaynaklanacak ihtilafların çözüm yeri İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri'dir.

Zaman Aşımı:
Madde 11
İş bu sözleşmeden doğan bütün talepler bir yılda zaman aşımına uğrar.

 

Paylaşın:

 
 
 

Bizi Takip Edin

 
/OnurAir /Onurair /OnurAir