Gizlilik Koşulları

Gizlilik Koşulları

Genel

Kişisel verileriniz, ONUR AIR TAŞIMACILIK A.Ş. ("Onur Air") için önemlidir. Onur Air Gizlilik Politikası size ait kişisel verilerin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde işlenebileceği, kimlerle paylaşılabileceği ve haklarınız konularında gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktadır. İnternet sayfamız, mobil uygulamalarımız, taşıma sözleşmesi kapsamı veya diğer elektronik iletişim ve diğer kanallarımız aracılığı ile Onur Air'e kişisel verilerinizi iletmeniz halinde bu veriler Gizlilik Politikamıza uygun olarak işlenecektir. Sitemizi her ziyaret ettiğinizde ya da taşıma sözleşmesi her kurulduğunda işlem tarihinde geçerli Gizlilik Politikasında belirtilen hususları kabul etmiş sayılmaktasınız.

Kişisel Verilerinizin Korunması:

Onur Air, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri doğrultusunda kişisel verilerinizi burada belirtilen şartlar uyarınca ve ayrıca Türk Sivil Havacılık Kanunu başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarafı olduğu devletlerarası ikili anlaşmalar ya da çok taraflı anlaşmalar; Sivil Havacılık Mevzuatı ve diğer tabi olduğumuz kanun, uluslararası sözleşme, yönetmelik, genelge ve düzenlemeler  kapsamında   kaydetmekte, işlemekte, güncellenmekte ve saklanmakta, yurt içi ve yurt dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmakta ve Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle işlemektedir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, elektronik ya da dijital ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda uluslararası ve yerel havacılık mevzuatı başta olmak üzere mevzuat uyarınca hava taşıyıcısının taşıma sözleşmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Onur Air, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verileriniz kapsamında:

 • Adınızı, soyadınızı, adresinizi, telefon ve faks numaralarınızı, e-posta adresinizi ve diğer iletişim bilgilerinizi,
 • Kimlik ve pasaport bilgilerinizi,
 • Biletleme ve uçuş rezervasyon detaylarınızı,
 • Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgilerinizi,
 • Yolculuk ve sipariş bilgilerinizi,
 • Kişisel ilgi alanlarınıza ilişkin bilgilerinizi,
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgilerinizi,
 • İnternet sitemiz, mobil uygulamalarımız ve diğer iletişim kanallarımızı kullanımınıza ait bilgilerinizi,
 • Ürün veya hizmetlere ilişkin tercihlerinizi veya geçmişteki deneyimlerinizi, işleyebilir.

Onur Air, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi:

 • Rezervasyon ve bilet alımlarınızı gerçekleştirmek ve uçuşunuzu yönetmek,
 • Seyahat gereksinimlerinizi yerine getirmek,
 • Size özel uçuş teklifleri ve hizmetleri sunmak,
 • Veritabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ve bunları kişisel verilerinizin korunmasını taahhüt eden üçüncü kişiler ile paylaşmak,
 • İnternet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim ve satış kanallarımızı ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha iyi hizmet için iletişim kanallarımızı size özgü hale getirmek,
 • Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek,
 • Uçuş emniyeti ve uçuş güvenliğinin sağlanması, Onur Air, Onur Air çalışanları, Onur Air'e hizmet veren kuruluşlar veya bunların çalışanlarının veya yolcularımızın can ve mal güvenliğinin korunması veya bu maddede belirtilenlere ilişkin kurallara uyum sağlanması da dahil olmak üzere yasal yükümlülüklerin veya yetkili idari kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi, amacıyla işlenebilir.

Onur Air, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi burada sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında:

 • İlgili ülkelerde yasalarca yetkili kılınmış sivil havacılık şirket ve otoriteleri, kamu kurumları; emniyet görevlileri ve kolluk kuvvetleriyle;
 • İş ortaklarıyla,
 • Çalışanlarıyla, grup şirketleriyle, hizmet sağlayıcılarıyla, işlemlerinizi gerçekleştiren yetkili acenteleriyle, uçuş işbirlikleri ve ortaklıkları çerçevesinde diğer havayolu şirketleriyle,
 • Havayolu taşımacılığı kuralları gereği yurtiçi ve yurtdışında yetkili idari kuruluşlar ve yasal zorunluluklar doğrultusunda, diğer ilgili kişi ve kuruluşlarla,
 • Kamu ve uçuş güvenliğinin sağlanması ve seyahat gerçekleştirilen ülkelerde yürürlükteki yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile ilgili idari mercilerle paylaşabilir.

Onur Air, kişisel verilerinizi internet sitesi ve mobil uygulamaları, çağrı merkezi, bilet satış ofisleri, check-in kontuarları ve uçağa kabul kontrol noktaları, Onur Air ürün ve hizmetlerinin satışına yetkili seyahat acenteleri ve internet üzerinden faaliyet gösteren satış kanalları üzerinden toplayabilir ve burada belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun uyarınca gerekli olduğu müddetçe saklayabilir.

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca; her zaman Şirketimize başvurarak: (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme, (f) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme, (g) (e) ve (f) bentlerinde belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve (ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu yöndeki taleplerinizi yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile  Atatürk Havalimanı B Kapısı Teknik Hangar Yanı 34149 Yeşilköy İstanbul, Türkiye’deki Merkez Ofis adresimize veya Bize Ulaşın bölümünden iletebilirsiniz.

Çerezler (Cookies) ve Gizlilik Politikası

Çerezler, web sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezeler aracılığıyla sizi tanır. Çerezlerin kullanılma amacı, web sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. Kullanım amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri. Onur Air kendi web sitelerinde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının web sitemizden ayrılana dek tarayıcısında tutulan geçici çerezlerdir. Kalıcı çerezler ise kullanıcı tarafından silinmediği sürece kullanıcının tarayıcısında kalan çerezlerdir. Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Çerez (cookies) Türü Çerezin Fonksiyonu
Oturum Çerezleri Bu tür çerezler web sitemizin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. Web sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinden faydalanılmasını bu çerezler sağlar. Oturum çerezleri, web sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.
Performans Çerezleri Bu çerezler aracılığıyla, sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının web sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır. Bu bilgiler aracılığıyla, web sitesinin performansının arttırılması sağlanır.
Fonksiyonel Çerezler Bu çerezler ile kullanıcının site içinde yapmış olduğu seçeneklerin (Örn. seçilen şehir, uçuş tarihi vb.) hatırlanması sağlanır ve böylelikle kullanıcıya kolaylık sağlanmış olur. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş web özellikleri sağlanır.
Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri Onur Air, web sitelerinde bazı fonksiyonları kullanma amacıyla, üçüncü taraf tedarikçilerine ait çerezleri kullanmaktadır. (Örnek olarak, uçuş noktaları ve promosyon sayfalarında yer alan sosyal medya paylaşım araçlarının oluşturduğu çerezler). Web sitesinde reklam takibi yapan firmaların çerezleri de mevcuttur.

Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir.

 

Paylaşın:

 
 
 

Bizi Takip Edin

 
/OnurAir /Onurair /OnurAir