Nitelikli Bilet Uygulamaları

Nitelikli Bilet Uygulaması.

Dünyanın binbir türlü hali var:

Olur ya; uçağın kaçar!

Evdeki hesap çarsıya uymaz; hastalığı var, beteri var. Senin olmaz, ailenden birinin

başına gelir yola çıkamazsın, çıkarsın varamazsın, yolda kalıp uçuşunu kaçırabilirsin.

Olmaz ya; gecikme olur!

Havacılığın şanındandır; havada trafik, pistte yoğunluk olur, kar yağar, yağmur basar.

Adına rötar denmez, havada trafik olur. Her şeyini ineceğin saate göre planlamışken,

varış havalimanına çok geç inersin. Ya da bir bakmışsın mecburiyetten uçağın başka

havalimanına inmek zorunda kalmış.

Belli mi olur;

Bagajın kaybolmasını bırak, bulunamayabilir. Her gün binlerce uçakla onbinlerce bavul

bir yerden bir yere taşınırken o küçük ihtimaller serisi gelir seni bulur.

Sadece 5 TL’ye hepsinin telafisi var.

NİTELİKLİ BİLET UYGULAMA ESASLARI

TELAFİ

Yolcumuzun uçuşunu kaçırması

Bilet ücreti ödemesi

Uçağın varış havalimanına çok geç veya başka bir havalimanına inmesi

250-1000 TL arası telafi ödemesi

Bagajın bulunamaması

Bagaj başına 1000 TL telafi ödemesi

Nitelikli Bilet Uygulaması; başkaca hiçbir şart aranmadan, detayları aşağıda belirtilen koşul ve yükümlülüklerle sınırlı olarak; yolcumuzun uçağını kaçırması, varış havalimanına çok geç inmesi, uçağın başka bir havalimanına inmek zorunda kalması ve bagajının tamamen kaybolması olasılıklarına karşı bir telafi uygulamasıdır.*

Not: "Nitelikli Bilet Uygulaması" kapsamındaki telafiler, başvuru, diğer şartlar

ve yükümlülükler ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen detayları okuyunuz. *

NİTELİKLİ BİLET UYGULAMA SÖZLEŞMESİ

Madde-1 Konu ve kapsam:

Onur Air iç hat uçuşlarında geçerli Nitelikli Bilet Uygulaması sahibi yolcumuzun, sözleşmenin devamındaki maddelerde her bir başlık için ayrı ayrı detayları verilen haller sebebiyle;

 1. Yolda kalıp uçuşunu kaçırması veya yola çıkamaması,
 2. Varış havalimanına çok geç veya başka havalimanına inilmesi,
 3. Bagajının bulunamaması,

durumlarında sözleşmenin konusu ve kapsamını yolcumuzun yükümlülükleri ve

uygulanacak telafiler oluşturmaktadır.

Madde-2 Başvuru ve Telafi:

Nitelikli Bilet Uygulaması sahipleri, www.ticketbirds.net internet sitesine giriş yaparak

7/24 telafi başvurularını yapabilirler.

Madde-3 Telafi kapsamları ve koşulları:

A. Yolcumuzun uçuşunu kaçırması.

Telafi Kapsamı;

Uçuş saatine en fazla 6 saat kalan süre içerisinde yolcumuzun karıştığı bir trafik

kazası, doğrudan yolcumuza yapılmış bir saldırı ve/veya taciz, güvenlik sebebiyle

kamu ve/veya yerel güvenlik otoriteleri tarafından havalimanına ulaşım yollarının

kapatılması, kamu ve özel ulaşım araçlarına havalimanına giriş için izin verilmemesi

sebepleriyle yolda kalıp uçuşun kaçırılması telafinin kapsamıdır.

Ayrıca yolcumuzun uçuş yapmasına engel olacak şekilde rahatsızlanması veya birinci

dereceden bir akrabasının hayatını kaybetmesi de telafinin kapsamları içerisindedir.

Telafi Koşulları;

 • Yolcumuzun karıştığı bir kaza sonrasında hangi nitelikte bir yaralanma, hasar

meydana geldiğinden bağımsız olarak bu hususun (kazanın) belgelendirilmesi

telafi için gereklidir.

 • Sebebinden bağımsız olarak doğrudan yolcumuza karşı olmak kaydıyla, kötücül bir eylemde bulunulması, maddi ya da manevi zarar görmesi ve bu

hususun belgelendirilmesi telafi için gereklidir.

 • Yolcumuzun uçuşa 6 saat kala süre içerisinde uçuş yapamayacak derecede

hastalandığını herhangi bir sağlık kuruluşundan yetkili bir doktor tarafından “uçak ile seyahati sakıncalıdır” ibaresinin bulunduğu raporu ibraz etmesi telafi için yeterlidir.

 • Yolcumuzun birinci dereceden bir akrabasının uçuş saatine 24 saat kala bir

süre içerisinde hayatını kaybetmiş olması ve yolcumuzun “Ölüm Belgesi”ni

ibraz etmesi telafi için yeterlidir.

 • Yolcumuzun söz konusu hususların gerçekleşmiş olmasından duyması

muhtemel fiziksel veya duygusal rahatsızlıklar sebebiyle aynı gün içinde telafi

talebinde bulunmak zorunda olmamakla birlikte, uçuş tarihini takip eden en

geç 10. günde talepte bulunması telafi için şarttır.

 • Belge olarak kabul edilecek unsurlar, sadece resmi bir kurum (belediye, resmi

güvenlik kurumu) veya resmi kurumlarca görevlendirilmiş özel kurum ve

görevlileri tarafından düzenlenmiş tutanaklarla birlikte taşıt kazalarında

taraflarca (en az iki taraf) doldurulan raporlardır.

 • Spesifik olarak terör sebebiyle kamu ve/veya yerel güvenlik otoriteleri

tarafından verilen bir kararla havalimanına ulaşım yollarının kısmen veya

tamamen kapatılması, kamu ve özel ulaşım araçlarına havalimanına giriş için

izin verilmemesi hallerinde yolcumuz tarafından bir belgeleme yükümlülüğü

bulunmamakta olup; telafi, söz konusu hususun gerçekleşip gerçekleşmediği

veya uçuş saatine en çok 6 saat kala gerçekleşip gerçekleşmediği, kamu ve/

veya yerel güvenlik otoritelerinin ilan ettiği açık kaynak bilgilerinden

sorgulanacak ve elde edilecek sonuçlara bağlı olarak, Nitelikli Bilet tarafından

değerlendirilecektir.

B. Uçağın varış havalimanına çok geç veya başka bir havalimanına inmesi.

Telafi Kapsamı;

Her şartla, varış havalimanına, planlanan ve ilan edilen

zamandan çok geç (4 saat ve üzeri) inmesi sebebiyle Yolcumuzun yaşayacağı

hoşnutsuzluk ve mağduriyetin olabildiğince azalmasına, telafi edilebilmesine katkıda

bulunmak amacıyla, 250-1000 TL arası ödeme yapılması telafinin kapsamıdır.

Telafi Koşulları;

 • Yolcumuzun bulunduğu uçağın varış havalimanına iniş zamanı Nitelikli Bilet

tarafından sorgulanacak olup, sivil havacılık sektörünün kullandığı

kaynaklardan temin edilen bilgi yolcumuz açısından da belirleyici kanıt kabul

edilir. Yolcumuzun talebi ile kaynak bilgisinin yolcumuz aleyhine çelişmesi

halinde Nitelikli Bilet, kaynaklardan temin ettiği veriyi yolcumuzun bilgisine

sunar.

 • Her şartla, varış havalimanına, planlanan ve ilan edilen zamandan 4-6 saat geç inmesi halinde Yolcumuza 250 TL telafi ödemesi yapılır.
 • Yolcumuzun bulunduğu uçağın; varış havalimanından önce zorunlu olarak

başka havalimanına inmesi haricinde, her şartla, varış havalimanına, planlanan

ve ilan edilen zamandan 6-10 saat geç inmesi halinde Yolcumuza 500 TL telafi

ödemesi yapılır.

 • Yolcumuzun bulunduğu uçağın; varış havalimanından önce zorunlu olarak

başka havalimanına inmesi haricinde, her şartla, varış havalimanına, planlanan

ve ilan edilen zamandan 10 saat veya üzerinde geç inmesi halinde Yolcumuza 1000 TL telafi ödemesi yapılır.

 • Yolcumuzun içerisinde bulunduğu uçak her ne sebepten olursa olsun bir başka

havalimanına inmek zorunda kalırsa yolcumuza 500 TL telafi ödemesi yapılır.

Yolcumuzun başka havalimanına inen bu uçakla varacağı havalimanına devam

etmesi halinde sadece yukarıdaki diğer telafi maddeleri olan gecikme kuralları

uygulanır.

Yolcumuzun, uçuş tarihini takip eden en geç 10. günde talepte bulunması telafi için

şarttır.

C. Bagajın bulunamaması.

Telafi Kapsamı;

Yolcumuzun bagajının varış havalimanında kayıp olmasını takiben; bagajın 10 gün

içerisinde bulunamaması halinde; en çok iki parça ile sınırlı olmak şartıyla, her bir

bagaj için 1.000 TL telafi ödemesi yapılması, telafinin kapsamıdır.

Telafi Koşulları

 • Bagajın kaybolmasının kayıt altına alınması, havalimanlarında görevli kayıp

eşya ofisleriyle irtibata geçilmesi, kayıp bagaj bildiriminde bulunulması, kayıp

bagaj tutanağı düzenlenmesi, tutanağın ve diğer gerekli uçuş, bagaj ve

yolcumuzun kimlik bilgilerinin Nitelikli Bilet sistemine (www.ticketbirds.net)

uçuştan sonra bir gün içerisinde iletilmesi gereklidir.

 • Nitelikli Bilet, kayıp bagajınızın 10 günün sonunda bulunamamış olması halinde

telafi ödemesini gerçekleştirmekten sorumludur. Yolcumuzun bagajının uçuş

tarihinden başlayarak 10 gün içinde bulunamaması halinde; en çok iki parça ile

sınırlı olmak şartıyla, her bir bagaj için 1.000 TL telafi ödemesi yapılır.

 • Yolcumuzun bagajının büyüklüğü, içerisinde bulunan eşyalarının değeri veya

ağırlığı iş bu sözleşmenin konusu dışındadır.

 • 10 günlük süre içerisinde bagajın bulunması, bulunan bagajın sorumlu yer

hizmetleri ve terminal işletmecilerinin veya hizmet aldıkları 3.kişiler tarafından

yolcumuza teslim edilmesi, teslim edilme süresi ve koşulları ile her türdeki

bagaj hasarı Nitelikli Bilet yükümlülükleri ve sorumlulukları ile iş bu

sözleşmenin konusu dışındadır. 

Madde-4

Nitelikli Bilet Uygulaması Genel Şartlar

 • Yolcumuz, telafi taleplerine ilişkin tüm başvuru ve süreçleri

www.ticketbirds.net web sitesi üzerinden başlatacaktır.

 • Her Nitelikli Bilet sadece bir uçuş ve bir yolcu için özeldir. Gidiş-dönüş biletler

de dahil her uçuş için ayrıdır.

 • Telafiler, gerekli koşulların yerine getirilmiş olması kaydıyla, en geç 15 iş günü

içinde gerçekleştirilecektir.

 • Sözleşmenin yorum ve uygulamasından kaynaklanacak ihtilafların çözüm yeri

İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri'dir.

 • İş bu sözleşmeden kaynaklanan her türlü talep ve haklar bir yılda zaman

aşımına uğrar.

 

 

Paylaşın:

 
 
 

Bizi Takip Edin

 
/OnurAir /Onurair /OnurAir